SERA LÅSE & SIKRING APS A/S’ DATAPOLITIK

SERA Låse & Sikring ApS A/S (”SERA Låse & Sikring ApS”) er underlagt persondataloven/ databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at SERA Låse & Sikring ApS er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger SERA Låse & Sikring ApS behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG

SERA Låse & Sikring ApS A/S, CVR-nr. 33 39 63 25, Produktionsvej 26, 2600 Glostrup, telefon 52 70 80 52, e-mail tf@sera.nu er dataansvarlig.

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med at du er kunde hos eller har et samarbejde med SERA Låse & Sikring ApS, har SERA Låse & Sikring ApS i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:§Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer§CVR.nr. (personlig drevet virksomhed)

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

SERA Låse & Sikring ApSs behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondata-forordningen, som SERA Låse & Sikring ApS har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne besvare kundehenvendelser, sende produkter samt generel service af kunderne.

Såfremt du indgår i et samarbejde med SERA Låse & Sikring ApS, har SERA Låse & Sikring ApS en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles af SERA Låse & Sikring ApS, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang blive videregivet til SERA Låse & Sikring ApSs revisor i forbindelse med revision samt til SERA Låse & Sikring ApSs databehandlere i forbindelse med hosting af SERA Låse & Sikring ApSs mailserver samt i forbindelse med behandling af dine oplysninger i SERA Låse & Sikring ApSs It-systemer.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer SERA Låse & Sikring ApS har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer SERA Låse & Sikring ApS en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet (i visse tilfælde) eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under vores håndtering af din kundehenvendelse gør indsigelser mod SERA Låse & Sikring ApSs behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for vores behandling af din henvendelse, jfr. pkt. 2, vil SERA Låse & Sikring ApS ikke længere kunne behandle henvendelsen og der vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor SERA Låse & Sikring ApS ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos SERA Låse & Sikring ApS, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til tf@sera.nu eller telefon 52 70 80 52.

5. DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysningerne i forbindelse med håndtering af din kundehenvendelse vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra håndteringen af henvendelsen er afsluttet. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle tvister.

Personoplysninger om samarbejdspartnere opbevares i 5 år. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle tvister med kunder, hvor samarbejdspartneren har været involveret.

7. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.